Arbitrage

Afmelden bij BC Weerselo, daaronder een artikel over “Bridgeplezier en arbitrage”

Evert en Sietze hebben toegezegd enkele bijdragen te verzorgen over spelregels en arbitrages: ik zal ze hier publiceren.

arbitrage 1

arbitrage 2

arbitrage3

arbitrage 4 – Alerteren

GidsVoorBridge

systeemkaart Word en daaronder excel

Systeemkaart 2 (1)

Systeemkaart excel

hieronder een leerzaam artikel over 3 praktijkvoorbeelden…

spelregels okt 13

Hoe zit dat nu exact: Een ronde bestaat uit 4x spelen:

1x afwezig bij correct afmelden: geen probleem: je score wordt ‘gemiddeld’.

2x afw.: je doet buiten mededinging mee. Kom je er tijdens de ronde achter dat 2x niet aanwezig kunt zijn, dan houdt dat automatisch degradatie (lijn A) of de onderste plaats (lijnB) in;

Evert stuurt ons elke week op zondag de afwezigheidslijst.

Correcties/aanvullingen kun je tot uiterlijk dinsdag om 17:00 uur aan hem doorgeven.

Dan maakt hij het schema voor de woensdagavond en bekijkt de mailbox daarna niet meer.

Ieder die zich heeft afgemeld krijgt van hem een bevestiging.

Krijg je géén mailtje van hem, dan heeft hij je bericht dus niet gezien en moet je zelf actie ondernemen: tel.Evert 0610 707 443.

Consequentie: bij niet correct afmelden is je ‘beloning’: 0 %

Bridgeplezier en arbitrage

Een veel voorkomend misverstand: Als de arbiter er bij wordt gehaald, lijkt het alsof dat ten koste gaat van het plezier dat men aan zijn avondje bridge beleeft. Als je in de huiskamer bridge speelt, doe je dat meestal uitsluitend voor je plezier. Je neemt het niet zo nauw met regeltjes en als iemand een keer een vergissing maakt, dan laat je dat gewoon herstellen. Onder het motto “we spelen niet met het mes op tafel” worden de meeste fouten “met de mantel der liefde” toegedekt.

Bridge op een club is natuurlijk ook voor je plezier, maar er wordt wel degelijk een wedstrijd gespeeld. Elke avond blijft u nog even voor de uitslag en elke week kijkt u uit naar de totaalstand. Als er geen sprake van een competitie zou zijn en we uitsluitend voor ons plezier bridgen, kunnen we die uitslag net zo goed gewoon afschaffen. Een wedstrijd wordt gespeeld volgens spelregels. Bridge dus ook. Over die spelregels wil ik deze keer een en ander kwijt.

Als iemand bijvoorbeeld in een Sans Atout contract een vrije ruiten 10 over heeft en hij gooit hem weg op een hartenslag, is dat jammer. Hij maakt een vergissing en helaas is hij nu 1 down. Als iemand in de tweede slag verzaakt en je komt er in de zesde slag achter, zal de verzaker vaak aangeven dat het geen invloed heeft, dus waar doen we moeilijk over. Als u echter de arbiter erbij haalt (en dat moet u dus doen), dan bestaat de kans dat de verzaker een reglementaire boete krijgt in de vorm van een strafslag. In plaats van het contract te maken gaat hij dan 1 down. Er is geen verschil tussen beide vergissingen, alleen wordt de tweede nog te vaak bedekt met de mantel der liefde. Onder het mom dat we niet zo fanatiek zijn, wordt onderling uitgemaakt wat we moeten doen.

In het voetbal is de buitenspelregel een bekend fenomeen. De verdediging van veel ploegen is gebaseerd op de “buitenspel val”. Je stelt je zodanig op, dat als de tegenstander de bal krijgt, hij buitenspel staat, zodat je een vrije trap krijgt en dus weer balbezit hebt. Niets bijzonders, is heel normaal. Het is dus geen probleem als je van de spelregels gebruik maakt en als iemand de regels overtreedt, ben je vaak een dief van jezelf als je daar geen gebruik van maakt. Het klinkt vaak hard, maar als iemand een fout maakt heb je het volste recht om daar gebruik van te maken. Het is dan geen verschil of iemand voor de beurt uitkomt of een vrije ruiten 10 weggooit.

Als er een onregelmatigheid is, probeer dat dan niet zelf op te lossen, maar roep de arbiter erbij. De arbiter is er voor opgeleid om spelsituaties te beoordelen en te corrigeren en als u daar voordeel bij hebt, is daar niets mis mee. Uiteindelijk hebt u het niet uitgelokt, maar heeft iemand gewoon niet op zitten letten. Vaak kunt u bij bepaalde fout situaties kiezen uit verschillende alternatieven. Het ligt dan voor de hand, dat u de keuze maakt die voor u het meest gunstig is en dat is uw volste recht. Maak daar gebruik van, net zoals u gebruik maakt van het afgooien van die ruiten 10.

Even de belangrijkste zaken op een rijtje:

  • In de eerste ronde wordt na een rondpas niet meer geschud. De kaarten gaan terug en als contract schrijven we zowel voor N/Z als O/W “pas” en als score 0 punten. Als u toch gaat schudden en het wordt gezien, loopt u de kans op een arbitrale score (40%) voor dat spel. Wilt u niet schudden, maar doet de tegenstander dat en maakt u daar bezwaar tegen, dan krijgt de tegenstander 40% en u 60% op dat spel.
  • Een gespeelde kaart mag niet worden teruggenomen, behalve om een verzaking te voorkomen. De dummy speelt de kaart bij als de leider de kaart noemt. Dus als de leider zegt :”ruiten 10″ en even later “oh nee, ik bedoel ruiten heer” dan is dat jammer. De 10 is genoemd, dus de 10 wordt gespeeld. Het terugnemen is ook niet zonder consequenties, dus roep in geval van twijfel even de arbiter.
  • Als u de gespeelde kaart hebt omgedraaid, mag u geen der kaarten meer zien. Als u uw eigen kaart nog niet hebt omgedraaid, mag u alle kaarten uit die slag nog zien, ook als de ander de kaart al had omgedraaid.
  • Als iemand voor de beurt uitkomt of bijspeelt, kunt u daar volgens de spelregels een behoorlijk voordeel mee halen. Laat dat niet aan uw neus voorbij gaan!
  • Als iemand verzaakt, kan dat ook behoorlijk voordeel opleveren. Roep altijd de arbiter.

Uiteraard zijn er ook nog situaties die op zich goed bedoeld zijn, maar die uitnodigen tot “vals spel”. Zo is elk commentaar dat partners tegenover elkaar of tegenover anderen leveren tijdens de bieding een ongeoorloofde informatie. Zo lang er niets gevraagd wordt, mag u niet praten tijdens het bieden en als u gevraagd wordt wat het bod van uw partner betekent, mag u alleen zeggen welke afspraken of gewoontes u daarover hebt. Als u zelf niet precies weet wat uw partner bedoelt, mag u nooit vertellen wat u denkt. U geeft uw partner daarmee een ongeoorloofde informatie! U mag alleen zeggen: “We hebben daar geen afspraken over”.