BC Weerselo

 

Welkom op de website van de Weerselose BridgeClub

info BCW

Het Dinkellands Bridge Kampioenschap vindt dit jaar plaats op 14 november 2020 !! (In andere jaren vonden deze in april plaats).

 

===============================================================

We spelen in de grote zaal van het Trefpunt op woensdagavond (aanvang 19.15 uur) en op vrijdagmorgen (aanvang 9.30 uur). Ieder bridgepaar kan zowel op de woensdag als de vrijdag meedoen met het bridgen, zij het niet incidenteel.

Zaterdag 26 september  hebben we het bridgeseizoen afgetrapt de Algemene Ledenvergadering gevolgd door de openingsdrive. Hieronder de relevante informatie voor onze leden. De contributie bedraagt dit jaar 45 euro. We verzoeken jullie vriendelijk om de contributie uiterlijk 30 september a.s. te storten op rekeningnr. NL88 RABO 0169 1850 95 t.n.v. Bridge Club Weerselo onder vermelding van contributie 2015/2016 met de naam van het lid/de leden.

Bestuur BCW

Voorzitter: Cees van Vilsteren

Secretaris: Lidwien Elberink secretariaatbcw@gmail.com.  06 24267646 

Penninmeester: Hans Hoogma hans.hoogma@caiway.nl  0541 530139  

Bestuurslid  en 2e penningmeester:  Anton Bilman

Bestuurslid: Jan den Elzen 0541-351732  

huishoudelijk-reglement

De notulen worden geplaatst worden onder voorbehoud geplaatst: