BC Weerselo

Welkom op de website van de Weerselose BridgeClub

info BCW

Noaberdrive prooi voor Bridgeclub Weerselo!!!

We hebben met onze 4 tweetallen een prima prestatie geleverd: de beker is weer in ons bezit!!

Zaterdag 6 april 2019 vond Dinkellands Bridge Kampioenschap voor de negende keer plaats: onder het kopje “Dinkellands Bridge Kampioenschap” vindt u de uitslag en een verslag van deze dag!

  • 15 juni vindt de tuindrive plaats: inschrijven is helaas niet meer mogelijk. (Er zijn reeds twee reserve viertallen.)
  • Beste bridgers,Samen bridgen, op een ander tijdstip, in een andere omgeving. Bijgevoegd leest U ons voorstel. Met vriendelijke groet,   Bestuur BCW
  • bridge reizen

We spelen in de grote zaal van het Trefpunt op woensdagavond (aanvang 19.30 uur) en op vrijdagmorgen (aanvang 9.30 uur). Ieder bridgepaar kan zowel op de woensdag als de vrijdag meedoen met het bridgen, zij het niet incidenteel.

Zaterdag 1 september  hebben we het bridgeseizoen afgetrapt de Algemene Ledenvergadering gevolgd door de openingsdrive. Hieronder de relevante informatie voor onze leden. De contributie bedraagt dit jaar 45 euro. We verzoeken jullie vriendelijk om de contributie uiterlijk 16 september a.s. te storten op rekeningnr. NL88 RABO 0169 1850 95 t.n.v. Bridge Club Weerselo onder vermelding van contributie 2015/2016 met de naam van het lid/de leden.

De notulen worden geplaatst zodra ze zijn goedgekeurd.

Bestuur BCW

Functie Persoon
Voorzitter  Bertus van Dijk

0541-514470

Secretaris  Lidwien  Elberink                               0624267646                           secretariaatbcw@gmail.com.
Penningmeester      Hans Hoogma                                                         0541-530139                            hans.hoogma@caiway.nl
Bestuurslid   Jan den Elzen 0541-351732

huishoudelijk-reglement

notulen LV 2017

begroting 2018-2019 fin.jaaroverzicht 2017-2018[1398] jaarverslag 2017- 2018[1397] notulen ALV 17-09-02[1396] toelichting fin. overz. 2017-2018[1399] uitslag openingsdrive 1 september VOORSTEL CONTR.VERHOGING 2018[1401]