BC Weerselo

 

 

Beste leden

Gezien de huidige ontwikkeling in de verspreiding van het virus zullen we tot 1 januari niet gaan bridgen. Mocht het wel eerder kunnen dan hoor je dat natuurlijk meteen van ons. Heel jammer dat we elkaar nog een langere tijd niet zullen kunnen ontmoeten in het Trefpunt.
Maar schroom niet om thuis met leden van de club door te gaan met bridgen.

Hartelijke groet,

Cees van Vilsteren

===============================================================

We spelen in de grote zaal van het Trefpunt op woensdagavond (aanvang 19.15 uur) en op vrijdagmorgen (aanvang 9.30 uur). Ieder bridgepaar kan zowel op de woensdag als de vrijdag meedoen met het bridgen, zij het niet incidenteel.

De contributie bedraagt € 45,00 per jaar, graag voor 1 september overmaken op  rekening

NL88RABO0169185095 t.n.v. Bridge Club Weerselo met vermelding van je naam.

 

Voorzitter: Cees van Vilsteren vilsterenca@gmail.com 074 2671760

Secretaris: Lidwien Elberink secretariaatbcw@gmail.com.  06 24267646 

Penninmeester: Hans Hoogma hans.hoogma@caiway.nl  0541 530139  

Bestuurslid  en 2e penningmeester:  Anton Bilman

Bestuurslid: Jan den Elzen 0541-351732  

huishoudelijk-reglement