Welkom op de website van de Weerselose BridgeClub

Op de pagina’s  ‘competitie woensdag’ en ‘competitie vrijdag’staat de link www.nbbclubsites.nl/ranking/viewer  Als je die opent dan kun je direct zien hoe onze leden/paren er voor staan in de ranking.
Ook alle uitslagen zijn dan direct te zien.

 

De  Tuin-bridge in Oldenzaal zit er weer op en was ook dit jaar weer zeer geslaagd. Zie: tuindrive!

 

Zaterdag 1 september heeft  de ledenvergadering plaatsgevonden. De notulen staan op de site: zie onder aan op deze pagina.  Daarna vond de opening van het seeizoen plaats met een algemene clubdrive in het Trefpunt. Er werden 7 ronden gespeeld met in de pauze een door onze club aangeboden lunch. Deze was perfect verzorgd door Het Trefpunt. In een wederom gezellige ambiance werd er gebridged. Een en ander onder de voorterffelijke leiding van Jan Olde BoerRigter. Hieronder de uitslag

 

uitslag drive opening bridgejaar 2017-2018

 

                                           

info BCW

We spelen in de grote zaal van het Trefpunt op woensdagavond (aanvang 19.30 uur) en op vrijdagmorgen (aanvang 9.30 uur). Ieder bridgepaar kan zowel op de woensdag als de vrijdag meedoen met het bridgen, zij het niet incidenteel. Nadat woensdag 31 augustus a.s. de Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden, is zaterdag 3 september ons bridgeseizoen begonnen met de jaarlijkse tuinendrive. Afgelopen vond het evenement in ‘Weessel’ plaats nadat vorig jaar  ‘Ol’nzaal’ aan de beurt was! E.e.a. was wederom perfect geregeld en het was een supergezellige happening: zie pagina ‘tuindrive’. Oldenzaal is in 2017 het decor voor de Tuindrive: voor meer info zie pagina Tuindrive BCW.

                                               

De contributie bedraagt dit jaar weer 40 euro. We verzoeken jullie vriendelijk om de contributie uiterlijk 16 september a.s. te storten op rekeningnr. NL88 RABO 0169 1850 95 t.n.v. Bridge Club Weerselo onder vermelding van contributie 2015/2016 met de naam van het lid/de leden. Afgelopen april vond voor de vijfde keer het Bridge Kampioenschap van Dinkelland plaats! Ook was wederom een gezellige gebeurtenis! Als je het bridge spel beoefent en je woont of speelt bij een club in onze gemeente, dan mag je deze jaarlijkse happening eigenlijk niet missen!!! Voor de uitslag: zie de pagina Dinkellands Bridge Kampioenschap.

* Bij ‘competitie’ klikt u op de door u gewenste uitslag en dan komen ze tevoorschijn….

Bestuur BCW

Functie Persoon
Voorzitter  Bertus van Dijk

0541-514470

Secretaris  Elize van der Honing                                        0541661575                           cevdhoning@gmail.com.
Penningmeester   Hans Hoogma                                                         0541-530139                           hans.hoogma@home.nl
Bestuurslid   Jan den Elzen 0541-351732
Bestuurslid Technische zaken Alice James                                                               0541-661189                            a.james@hetnet.nl
 

huishoudelijk-reglement

notulen LV 2017