Home

Welkom op de website van de Weerselose BridgeClub

 
de NOABERDRIVE TWENTHE gaat helaas niet door!!
Daarentegen leeft het:
Dinkellands Bridge Kampioenschap volop!!
op zaterdag 8 april vindt dit evenement wederom plaats op het Everloo te Rossum!!! Meer informatie  op deze site: zie pagina Dinkellands Bridge Kampioenschap…………………………………Zegt het voort, zegt het voort…
De B-lijn zit zo goed als vol, in de A lijn is nog plek…maar je moet er wel snel bij zijn!!! zie pagina DBK
info BCW

We spelen in de grote zaal van het Trefpunt op woensdagavond (aanvang 19.30 uur) en op vrijdagmorgen (aanvang 9.30 uur). Ieder bridgepaar kan zowel op de woensdag als de vrijdag meedoen met het bridgen, zij het niet incidenteel. Nadat afgelopen woensdag 31 augustus a.s. de Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden, is zaterdag 3 september ons bridgeseizoen begonnen met de jaarlijkse tuinendrive. Dit jaar wederom ‘Weessel’ nadat vorig jaar  ‘Ol’nzaal’ aan de beurt was! E.e.a. was wederom perfect geregeld en het was een supergezellige happening: zie pagina ‘tuindrive’. De contributie bedraagt dit jaar weer 40 euro. We verzoeken jullie vriendelijk om de contributie uiterlijk 16 september a.s. te storten op rekeningnr. NL88 RABO 0169 1850 95 t.n.v. Bridge Club Weerselo onder vermelding van contributie 2015/2016 met de naam van het lid/de leden. Afgelopen april vond voor de vijfde keer het Bridge Kampioenschap van Dinkelland plaats! Ook was wederom een gezellige gebeurtenis! Als je het bridge spel beoefent en je woont of speelt bij een club in onze gemeente, dan mag je deze jaarlijkse happening eigenlijk niet missen!!! Voor de uitslag: zie de pagina Dinkellands Bridge Kampioenschap.

Tuindrive wordt volgend wederom georganiseerd!!! Dan zal Weerselo wederom het decor zijn.

We hebben  zaterdag 28 februari ons 15 jarig jubileumfeest gevierd. Dit was een zeer geslaagde dag waar we met zijn allen met een goed gevoel op terug kunnen kijken. Er werd natuurlijk ook gebridged: hieronder de uitslag van de jubileumdrive: uitslag jubileumdrive

Het Dinkellands Bridgekampioenschap zal ook volgend jaar weer plaatsvinden op Het Everloo!

Everloo

Op de pagina ‘arbitrage’ een leerzaam én leuk artikel over 3 praktijkvoorbeelden van fout/goed bieden ..met uitleg..

* Bij ‘competitie’ klikt u op de door u gewenste uitslag en dan komen ze tevoorschijn….

Bestuur BCW

Functie Persoon
Voorzitter

 Bertus van Dijk

0541-514470

Secretaris

 Elize van der Honing                                        0541661575                           cevdhoning@gmail.com.

Penningmeester

  Hans Hoogma                                                         0541-530139                           hans.hoogma@home.nl

Bestuurslid

  Jan den Elzen 0541-351732

Bestuurslid Technische zaken

Alice James                                                               0541-661189                            a.james@hetnet.nl

 

huishoudelijk-reglement notulen-lv-16-08-31