BC Weerselo

 

Welkom op de website van de Weerselose BridgeClub

info BCW

We spelen in de grote zaal van het Trefpunt op woensdagavond (aanvang 19.30 uur) en op vrijdagmorgen (aanvang 9.30 uur). Ieder bridgepaar kan zowel op de woensdag als de vrijdag meedoen met het bridgen, zij het niet incidenteel.

Zaterdag 26 september  hebben we het bridgeseizoen afgetrapt de Algemene Ledenvergadering gevolgd door de openingsdrive. Hieronder de relevante informatie voor onze leden. De contributie bedraagt dit jaar 45 euro. We verzoeken jullie vriendelijk om de contributie uiterlijk 30 september a.s. te storten op rekeningnr. NL88 RABO 0169 1850 95 t.n.v. Bridge Club Weerselo onder vermelding van contributie 2015/2016 met de naam van het lid/de leden.

De notulen worden geplaatst zodra ze zijn goedgekeurd.

Bestuur BCW

Functie Persoon
Voorzitter Cees van Vilsteren
Secretaris  Lidwien  Elberink                               0624267646                           secretariaatbcw@gmail.com.
Penningmeester     Hans Hoogma                                               0541-530139                            hans.hoogma@caiway.nl
Bestuurslid en 2e penningmeester   Anton Bilman
Bestuurslid Jan den Elzen 0541-351732
   

huishoudelijk-reglement