BC Weerselo

 

Welkom op de website van de Weerselose BridgeClub

Beste leden van de Bridgeclub Weerselo,

Het Corona-virus zit ons genadeloos in de weg, zeker nu de regering heeft moeten besluiten alle samenkomsten tot 1 juni te verbieden. Het gevolg daarvan is dat het bridge-seizoen 2019 – 2020 erop zit. Dat is heel jammer, want voor ieder op zijn of haar eigen manier vormen de competitie-drives een vast en welkom bestanddeel van de week in de maanden september tot mei.

Een virus kan niet zelfstandig bestaan en hecht zich daarom aan cellen van levende wezens en worden dan pas actief, veelal ten koste van hun gastheren (en -vrouwen). Dat laatste doen bridgers gelukkig niet, terwijl ze wel graag bij elkaar willen zijn, met grote overgave, soms furieus, soms uiterst dankbaar, en altijd met respect voor elkaar. Dat samenzijn is nu even niet mogelijk, maar gelukkig kunnen wij zelfstandig wel prima bestaan, al is het misschien wat saai. Stepbridge en dergelijke faciliteiten bieden overigens mooie technische mogelijkheden om toch te blijven bridgen.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om onze wedstrijdleiders (Evert en Jan op woensdag, Hans en Jan op vrijdag) hartelijk te bedanken voor het vele werk dat zij dit jaar voor onze club hebben gedaan. Zonder jullie kunnen we in clubverband niet spelen.

Beste BCW-ers, probeer het virusje voor jezelf en voor je omgeving onder controle te houden, want we behoren ook allemaal tot de kwetsbaren in onze samenleving. En in september hopen we elkaar allemaal weer in het Trefpunt te bevechten.

Het ga je goed, en blijf ook lachen en van humor genieten.

Want, weetje waarom men in Rusland nu niet meer mag bridgen?Nou, dan krijgen ze vierrussen.

Hartelijke groet,

Cees van Vilsteren

===============================================================

We spelen in de grote zaal van het Trefpunt op woensdagavond (aanvang 19.15 uur) en op vrijdagmorgen (aanvang 9.30 uur). Ieder bridgepaar kan zowel op de woensdag als de vrijdag meedoen met het bridgen, zij het niet incidenteel.

Voorzitter: Cees van Vilsteren

Secretaris: Lidwien Elberink secretariaatbcw@gmail.com.  06 24267646 

Penninmeester: Hans Hoogma hans.hoogma@caiway.nl  0541 530139  

Bestuurslid  en 2e penningmeester:  Anton Bilman

Bestuurslid: Jan den Elzen 0541-351732  

huishoudelijk-reglement